DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND AUDITING

9 Saulėtekio, 2-609, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6153, fax. 236 6127
E-mail: vaclovas.lakis@ef.vu.lt 

Head – Prof. Habil. Dr. Vaclovas Lakis

STAFF

Professors: Habil. Dr. V. Lakis, Habil. Dr. J. Mackevičius.

Docents:
Dr. L. Gaižauskas, Dr. R. Subačienė.

Lecturer:
Dr. K. Senkus.

Assistants:
R. Budrionytė, L. Giriūnas (part-time), I. Kamarauskienė (part-time), D. Raziūnienė, V. Savickas, D. Tamulevičienė.

Doctoral students:
R. Aleliūnaitė, L. Giriūnas, M. Novikovas, S. Silvanavičiūtė.

RESEARCH INTERESTS

Development of accounting national standards

Improvement of financial analysis methods

Development of management accounting

Investigation of frauds and taxes evasion methods

Evaluation of internal control systems and internal audit of enterprises

International comparative accounting

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2010

Projects Supported by University Budget

The Development of Accounting and Internal Auditing.  Prof. V. Lakis. 2008–2010.

The process of value added tax (VAT) fraud and evasion is under investigation as well as lack of control, avoidance of illegal reimbursement of VAT and ways how to prevent that.
Critical analysis of various Lithuanian and foreign authors’ opinion concerning relationships of the internal auditors and auditees is presented. According to the research results factors affecting relationships of the internal auditors and auditees were determined.
Investigation results are presented in the textbook “Management accounting theory and practice”, scientific articles and scientific conferences.

MAIN PUBLICATIONS

Textbooks, Manuals

V. Lakis, J. Mackevičius, L. Gaižauskas. Valdymo apskaitos teorija ir praktika : [vadovėlis]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 362 p.

Articles

R. Subačienė, L. Villis. A system of analysis of the total liabilities to total assets ratio // Ekonomika. 2010, t. 89, nr. 2, p. 120-129.

J. Mackevičius, V. Tomaševič. Evaluation of investment projects in case of conflict between the internal rate of return and the net present value methods // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2010, t. 89, nr. 4, p. 116-130.

J. Mackevičius, R. Sneidere. Insolvency of an enterprise and methods of financial analysis for predicting it // Ekonomika. 2010, t. 89, nr. 1, p. 49-66.

J. Mackevičius, R. Valkauskas. Integruota įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų analizės metodika // Verslas : teorija ir praktika / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. 2010, t. 11, nr. 3, p. 213-221.

V. Tomaševič. Investicinių projektų efektyvumo vertinimas grynosios dabartinės vertės metodu // Verslas : teorija ir praktika / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. 2010, t. 11, nr. 4, p. 362-369.

V. Tomaševič, J. Mackevičius. Materialiųjų investicijų analizė ir jų įtakos vertinimas // Verslo ir teisės aktualijos. 2010, nr. 5, p. 186-203.

G. Jakštonytė, L. Giriūnas. Tax system efficiency evaluation modeling with reference to V. Tanzi criteria // Ekonomika ir vadyba / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. 2010, nr. 15, p. 941-946.

J. Mackevičius. Viešasis sektorius Lietuvoje: buhalterinės apskaitos sistema // Viešasis administravimas = Public administration. 2010, nr. 1-2, p. 65-72.

J. Mackevičius. Analitinių procedūrų naudojimas renkant audito įrodymus // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : septintosios tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Nr. 1(7). Kaunas : Akademija, 2010, p. 107-110.

V. Lakis. Apskaitos ir audito studijų transformacija Vilniaus universitete // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2010, nr. 7, p. 100-112.

V. Lakis, G. Damaševičiūtė. Aukštosios universitetinės mokyklos darbuotojų nuomonės apie vidaus auditą tyrimai // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : septintosios tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Nr. 1(7). Kaunas : Akademija, 2010, p. 98-106.

G. Jakštonytė, L. Giriūnas. Buhalterio profesinių gebėjimų ir įgūdžių vertinimas // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2010, nr. 7, p. 76-82.

J. Mackevičius. Finansinės apskaitos reglamentavimas, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę (1990-2010 metais) // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2010, nr. 8, p. 7-16.

D. Diskienė, J. Mackevičius. Įmonės vadovo vadybinės kompetencijos ir atsakomybė už apskaitos organizavimą // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : septintosios tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Nr. 1(7). Kaunas : Akademija, 2010, p. 55-60.

V. Tomaševič. Investicinių projektų efektyvumo analizė ir vertinimas // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2010, nr. 6, p. 95-104.

M. Novikovas. Oligopolinių ir monopolinių įmonių sandorių su asocijuotais asmenimis kainodaros metodų taikymas // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : septintosios tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Nr. 1(7). Kaunas : Akademija, 2010, p. 135-140.

R. Subačienė, D. Raziūnienė. Pajamų apskaitos proceso lietuvių autorių vadovėliuose ir mokomosiose knygose analizė // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2010, nr. 7, p. 28-35.

K. Baranauskas, R. Subačienė. Pasaulinės ekonominės krizės įtaka finansinių priemnoių apskaitos metodams // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : septintosios tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Nr. 1(7). Kaunas : Akademija, 2010, p. 20-26.

J. Mackevičius. Tarptautinė lyginamoji apskaita - pažinimo mokslas ir studijų dalykas // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2010, nr. 8, p. 105-114.

J. Mackevičius, V. Savickas. Valdymo apskaitos turinio klausimu // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2010, nr. 7, p. 17-27.

V. Tomaševič. Veiksnių, turinčių įtakos investicinio projekto pinigų srautams ir vertinimo rezultatams, analizė // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : septintosios tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Nr. 1(7). Kaunas : Akademija, 2010, p. 218-224.

V. Lakis, G. Damaševičiūtė. Vidaus auditorių ir audituojamųjų santykius lemiantys veiksniai // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2010, nr. 6, p. 82-94.

Materials of conferences

L. Giriūnas, G. Jakštonytė. Evaluation of internal control system condition at industrial enterprises // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries : conference proceedings. Vilnius, 2010, p. 66-72.

V. Lakis, R. Aleliūnaitė. Investigation into value added tax evasion and fraud // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries : conference proceedings. Vilnius, 2010, p. 212-226.

V. Boguslauskas, G. Jakštonytė, L. Giriūnas. Evaluation of the burden of taxation received by households in Lithuania // World Academy of Science, Engineering and Technology. 2010, vol. 66, p. 274-279.

COOPERATION

Auditing and Accounting Office (Lithuania)

Chamber of Lithuanian Auditors (Lithuania)

University of Agriculture (Lithuania)

Wroclaw University of Economics (Poland)

University of Finance and Management, Bialystok (Poland)

University of Latvia (Latvia)

Lithuanian Association of Accounting Education and Research

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. V. Lakis –

Prof. J. Mackevičius –

DEPARTMENT OF BUSINESS

9 Saulėtekio, 1-516, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6152, fax. 236 6127
E-mail:  marija.kucinskiene@ef.vu.lt

Head - Doc. Dr. Marija Kučinskienė

STAFF

Professor: Prof. Habil. Dr. V. Vengrauskas.

Docents:
Dr. L. Belinskaja, Dr. Z. Gineitienė, Dr. V. Kindurys, Dr. M. Kučinskienė, Dr. V. Mackevičius, Dr. J. Mačerinskas, Dr. A. Mačerinskienė, Dr. B. Vengrienė, Dr. J. Žemgulienė.

Lecturers:
Dr. A. Fominienė, Dr. G. Jatuliavičienė, Dr. K. Vasiliauskaitė, Dr. T. Gudaitis.

Assistants:
R. Andrulienė, D. Šeibakas, D. Baliūnas.

Doctoral students:
A. Ulbinaitė, L. Žiogelytė, P. Ličkus, K. Šerpytis.

RESEARCH INTERESTS

Competitiveness of Lithuanian trade, insurance, health care and other service sectors within the European economic area

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2010

Project supported by University Budget

Enhancing Competitiveness of Lithuanian Business in the New European Area. Prof. V. Vengrauskas, Doc. M. Kučinskienė. 2006–2010.

The growing process of globalization and economic integration creates challenges for trade companies, insurance companies, tourism services, health care and companies of other services sectors, which attempt to remain competitive and stay in business for a long term in the common EU service market.
It is possible to predict an accelerated future development of business services, which is evident even today and is predetermined by demand rather than by the dominant supply factors. This has been provided by the worldwide experience: a wide spectrum of business services (financial, insurance etc.) is rapidly developing in the member-states of the EU and other economically advanced countries.
Provided research results and its novelty obtained by researchers’ works can be evaluated by the following generalizations:

The process of rapid changes, taking place in the market, requires faster acceleration of companies’ operation also. So, the process of concentrated business development and support – the incubation process, which can be implemented through services provided by a business incubator - is as essential as research issue. Lithuanian and foreign business incubator practice has not been analyzed sufficiently, as well as incubator advantages to small medium business companies’ development have not been emphasized. Doctoral dissertation “Transformation of business incubators: analysis and evaluation” by A. Fominiene was prepared and defended in September of 2010.
New challenges based by consumer behavior and their loyalty in the insurance industry are still in analysis process. Researcher A.Ulbinaitė is working on modeling of customer behavior, characterizing them by their personal features and external factors (mortality, disease, accident rate etc.) interacting them with other insurance consumer-agents by means of local and global social networks. Main task of the research of PhD L. Žiogelytė covers condition growth of wages and work productivity in the Lithuanian labour market. Researcher K. Šerpytis works on challenges of the evaluation and estimation of public procurement process.
All research results were published in the main work report of the Business Department researchers, collective monograph (2010) “Services business in the integrated market: changes and trends” and presented or discussed at international conferences, projects, seminars also.

MAIN PUBLICATIONS

Monographs

P. Vengrauskas, B. Vengrienė, M. Kučinskienė, V. Kindurys, V. Mackevičius, J. Žemgulienė, G. Jatuliavičienė, E. Kazlauskienė, K. Vasiliauskaitė, A. Fominienė, P. Vengrauskas. Paslaugų verslas integruotoje rinkoje: permainos ir tendencijos : monografija / Vytautas Vengrauskas, Birutė Vengrienė, Marija Kučinskienė, Vytautas Kindurys, Vytautas Mackevičius, Jolanta Žemgulienė, Gražina Jatuliavičienė, Eglė Kazlauskienė, Kristina Vasiliauskaitė, Asta Fominienė ; sudarytojas Vytautas Vengrauskas]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 244 p. :.

Textbooks, Manuals

A. Bazanov, L. Belinskaja, N. Veščunova, E. Gribina, S. Kalajda, N. Komorova, A. Kudriavcev, E. Solopenko, T. Fedorova, G. Černava. Strachovanije: ekonomika, organizacija, upravlenije : učebnik. Č. 1 / avtorskij kollektiv: Bazanov A.N., Belinskaja L.V., Veščunova N.L., Gribina E.S., Kalajda S.A., Komorova N.V., Kudriavcev A.A., Solopenko E.V., Fedorova T.I., Černava G.V. Moskva : Ekonomika, 2010. 751 s.

Articles

L. Belinskaja, B. Galinienė. Baltic States: From Giddy Success towards the Financial Meltdown? // Transformations in business and economics. 2010, vol. 9, no. 1, p. 19-41.

P. Vengrauskas, V. Mackevičius. Assessment of changes in the turnover of Lithuanian retail trade enterprises in 2001-2008 // Ekonomika. 2010, t. 89, nr. 2, p. 130-151.

G. Jatuliavičienė, M. Kučinskienė. Competitiveness and innovation synthesis in the integrated global economy // Ekonomika. 2010, t. 89, nr. 2, p. 76-94.

L. Žiogelytė. Darbo užmokesčio pokyčio vertinimas Lietuvos darbo rinkoje // Mokslas - Lietuvos ateitis / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. 2010, t. 2, nr. 2 : Verslas XXI amžiuje, p. 119-125.

Z. Gineitienė, L. Žiogelytė. Įmonių socialinės atsakomybės principų įgyvendinimo vertinimas (UAB "PakMarkas" pavyzdžiu") // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. 2010, nr. 1, p. 57-64.

Z. Atkočiūnienė, Z. Gineitienė, L. Žiogelytė. Regionų plėtra: žmogiškųjų išteklių potencialas // Viešasis administravimas = Public administration / Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institutų asociacija. Vilnius : LVALIA. 2010, nr. 1-2, p. 44-51.

A. Ulbinaitė, M. Le. Towards an ABM-based framework for investigating consumer behaviour in the insurance industry // Ekonomika. 2010, t. 89, nr. 2, p. 95-110.

M. Kučinskienė, A. Fominienė. Verslo inkubavimo proceso transformacijos didėjančios konkurencijos sąlygomis // Verslo ir teisės aktualijos. 2010, nr. 5, p. 110-122.

M. Kučinskienė, A. Fominienė. Viešosios paslaugos: verslo inkubavimas // Viešasis administravimas = Public administration. 2010, nr. 1-2, p. 81-89.

M. Kučinskienė. Apie ilgametį Ekonomikos mokslų fakulteto dekaną, Įmonių planavimo katedros vedėją doc. Juozą Pauliukonį // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas 1940-2010. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 19-24.

Materials of conferences

L. Žiogelytė. Assessment of a change in wages in the Lithuanian labour market in the context of the European Union // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries : conference proceedings. Vilnius, 2010, p. 360-373.

A. Ulbinaitė. Vartotojų elgsenos ypatumų draudimo paslaugų vartojimo atžvilgiu teoriniai aspektai // Business management and education : conference proceedings [Elektroninis išteklius (CD)]. Vilnius : Technika, 2010, [p. 1-12].

A. Mačerinskienė. Determination criteria for national water tourism routes // WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2010, vol. 139 : Sustainable tourism IV: fourth international conference on sustainable tourism. p. 145-158.

G. Černova, V. Chapin, L. Belinskaja. Strachovanije žizni v uslovijach krizisa // Modernizacija ekonomiki: problemy i perspektivy : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, posviaščennoj 70-letiju so dnia osnovanija Ekonomičeskogo fakulteta SPbGU, 14-15 oktiabria 2010. Sekcii 7-13. Sankt-Peterburg : EF SPbGU, 2010, p. 158-159.

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Doc. M. Kučinskienė –

Doc. Z. Gineitienė –

Doc. L. Belinskaja –

 Dr. G. Jatuliavičienė –

Doc. A. Mačerinskienė –

DEPARTMENT OF ECONOMIC INFORMATICS

9 Saulėtekio, 2-309, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6139, fax 236 6127
E-mail: rimvydas.skyrius@ef.vu.lt

Head – Prof. Dr. Rimvydas Skyrius

STAFF

Professor: Dr. R. Skyrius.

Docents:
Dr. K. Banevičius (part – time),Dr. O. Barčkutė, Dr. T. Brazaitienė, Dr. V. Bujauskas (part – time), Dr. A. Chmieliauskas (part – time), Dr. G. Kazakevičienė, Dr. O. A. Mikalauskienė, Dr. Č. Ratkevičius, Dr. L. Zalieckaitė, Dr. R. Žilinskas (part-time).

Lecturers:
R. Kevličius (part-time).

Assistants:
R. Grinkytė (part-time), G. Rumšas (part-time), E. Staišiūnienė (part-time), M. Labašauskas (part – time), A. Vitkauskas (part – time), A. Butkevičius (part – time).

Doctoral students:
D. Ratkevičius, A. Butkevičius.

RESEARCH INTERESTS

Analysis and design of business information infrastructure

Application of information and communication technologies in business and government structures

Information systems: problems of development and introduction

Research of complex information needs for business activities

Research of experience preservation in business analysis and decision making

Research of business process integration models

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2010

Projects Supported by University Budget

Joint Research on Information Society and Business Information Needs. Prof. R. Skyrius, 2010.

The support of business information needs by information and communication technologies has been the extension of the Department’s previous budget-funded research direction. A survey of business information users on the topic of complex information needs has been completed, with a subsequent submission of a paper to a 2010 Informing Science conference. Further research has been done in the areas of information and information system integration, and of decision making in enterprise requirements planning system software selection.

MAIN PUBLICATIONS

Textbooka, Manuals

A. Mikalauskienė, Z. Brazaitis. Informacinių sistemų sauga : mokomoji knyga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 280 p. :.

Articles

R. Skyrius, V. Bujauskas. A study on complex information needs in business activities // Informing Science: the International Journal of an Emerging Transdiscipline. 2010, vol. 13, p. 1-14.

Materials of conferences

A. Butkevičius. Enhancing e-government maturity through web service based business-to-government process integration // Business and management 2010 : the 6th international scientific conference, May 13-14, 2010, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. I. Vilnius, 2010, p. 808-814.

COOPERATION

Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania)

Lund University (Sweden)

Greifswald University (Germany)

Purdue University Calumet, Indiana (USA)

University College Birmingham (UK)

Manchester Metropolitan University (UK)

Chapman University (USA)

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. R. Skyrius –

DEPARTMENT OF ECONOMIC POLICY

9 Saulėtekio, 2-807, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6129, fax. 236 6127
E-mail: birute.galiniene@ef.vu.lt

Head – Prof. Dr. Birutė Galinienė

STAFF

Professors: Habil. Dr. B. Melnikas (part-time), Habil. Dr. J. Čičinskas (part-time), Prof. Dr. A. Miškinis.

Docents:
Dr. A. Astrauskas (part-time), Dr. D. Bartaškienė, Dr. B. Barzdenytė, Dr. N. Balčiūnas, Dr. R. Darulis (part-time), Dr. R. A. Stanikūnas (part-time),  Dr. S. Valentinavičius, Dr. B. Visokavičienė.

Lecturers:
S. Deveikis (part-time), A. Laužadytė (part-time).

Doctoral assistants:
J.Bumelytė (part-time), A. Motova (part-time), E. Čipkutė (part-time).

Doctoral students:
R. Banelienė, J. Bumelytė, V.Cohen, J. Droždz, V. Strazdaitė, A. Vitas.

RESEARCH INTERESTS

Modernisation of the economy and public economic policy

University education and its financing

The business valuation system in Lithuania in the context of transformations

The impact of international trade policy on economic development in Lithuania

Innovations and investments in the modernisation of economy

Internalisation of Lithuanian companies

Competition policy in the EU and Lithuania

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2010

Projects Supported by University Budget

The Research of the Impact of Economic and Social Policy Instruments on Economic Development. Prof. B. Galinienė. 2009–2013.

One of the main issues of research in 2010 was investment. The focus of research was on the theoretical and practical issues of the management of investment.  Analysis also covered various forms of investment, return and risk assessment techniques, the fundamental and technical analysis and implementation of investment strategy. A method of evaluating companies’ activities within a complex system of a wide spectrum of indices (financial, market, integral, etc.) of competitiveness and investment attractiveness was elaborated and is presented in the monograph. The analysis includes a rather rarely applied method of evaluating companies’ growth based on economic benefit. The method may be rather useful and important for trade development strategies of the companies. The monograph written at the department in 2010 is a significant contribution to the  theory and practice of investment in  Lithuania.
Another area of research in 2010 was related to the analysis of the impact of capital cost on share value. One of the most important business management tasks for companies is the calculation of an appropriate rate of return for invested capital or cost of capital. A theoretical and practical analysis of four of the most commonly used capital cost evaluation models was done. Based on the results, the two most suitable capital cost evaluation models that can be used under the prevailing conditions in Lithuania were identified. The analysis of the influence of the cost of capital on share values revealed the factual influence of the valuation models on share values. Based on the research results it was drawn a recommendation that under the current conditions, the Capital Asset Pricing Model and the Fama-French model can be applied in the share valuation process.
A research of FDI also was carried out. The main objective was to determine the factors having impact on German investments into production units in the CE and Baltic countries. The research revealed that the main motive for worldwide German FDI is a search for new demand markets. German investments into production units in CE and Baltic countries in contrast to worldwide investments are mainly of vertical integration to exploit the cost advantages of those countries. German investments are carried out mainly by a few industries, namely automotive, electronic/electrical and chemical as well as machinery industry. Most of these types of investments were channelled to Czech Republic, Hungary and Slovakia. The determining factors are state policies, local labour markets and location. Among state policies the availability of FDI incentive programmes is the most influencing factor for the choice of a specific location. Tax level surprisingly is not influencing German investment decisions. The availability of skilled workforce and an ease to employ workers also determine German FDI. A low wage level is not the main driving force but the availability of appropriate workforce together with uncomplicated regulations of labour markets has a tangible impact. The host country location is a third factor determining German investments into manufacturing though of a secondary rank.
Monetary policy was also one of the topics of research at the departmemnt. The goal of the monetary policy is primarily to maintain macroeconomic stability, however, in the pre-crisis period (2002–2006), however, the monetary policy was too loose. The credit expansion and the growth of asset prices did not receive adequate response. This necessitated the need for monetary policymakers to apply all monetary policy instruments to monitor and control all monetary policy targets. The empirical investigations, however, bring us to the conclusion that the main problem still exists in finding an effective combination of monetary and regulatory tools. In order to achieve the macroeconomic growth and drive the recovery much more was needed than just to regulate the inflation because deflation was caused mainly by the credit fall in 2008 and the weak activity of the private sector. Analysis of the implications of monetary policy instruments applied during the current global crisis shows a significant expansion of money supply for achieving liquidity as a proximate target as well as ensuring simultaneous interest rate cuts.
One of studies estimates the effects of ALMPs on UI benefit recipients in Denmark, de­pending on the time spent in unemployment before entry into the programme. The timing-of-events model introduced by Abbring and van den Berg (2003) was used to estimate two separate effects of the ALMPs in a duration model: the locking-in effect and the post-programme effect. Finally, the net effects of the ALMPs on unemploy­ment duration are calculated. The results achieved are in line with the findings of studies in other coun­tries, i.e. only one of the four groups of Danish ALMPs – Private Job Train­ing – the post-programme effect is high enough to counteract the locking-in effect, and in most cases the programme reduces unemployment duration while the participants in the other three types of programmes in most cases experience an increasing unemployment duration. In addition, these programmes are found to be very effective for the 50–59-old individuals who are the weakest group of the unemployed population. Thus, a more ac­tive use of this programme for the elderly workers should be promoted.  Persons over fifty are found to be the group most sensitive to the influence (both positive and negative) of ALMPs, and private job training programmes are found to be highly effective in all stages of their unemployment spell. However, for the 30–49-year-old individuals, in Denmark all types of programmes are found to be ineffective after two years on UI benefits. Thus, the long-term unemployed seem to have specific problems which cannot be addressed by participation in the programmes.

MAIN PUBLICATIONS

Monographs

S. Valentinavičius. Investicijų valdymas. Teoriniai ir praktiniai aspektai : [monografija]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 304 p.

Articles

L. Belinskaja, B. Galinienė. Baltic States: From Giddy Success towards the Financial Meltdown? // Transformations in business and economics. 2010, vol. 9, no. 1, p. 19-41.

B. Galinienė, A. Butvilas. Analysis of the capital cost impact on share value // Technological and Economic Development of Economy. Baltic Journal on Sustainability. 2010, vol. 16, no. 1, p. 126-142.

R. Stanikūnas. Buyer Power: Its Economic Concept and Competition // Transformations in business and economics. 2010, vol. 9, no. 1, p. 166-181.

A. Miškinis, B. Reinbold. Investments of German MNEs into production networks in Central European and Baltic states // Technological and economic development of economy = Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas : Baltic journal on sustainability / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. 2010, vol. 16, no. 4, p. 717-735.

A. Motova, T. Zolubas. Evaluation of problems and possibilities of industrial fish utilisation for human consuption // Ekonomika. 2010, t. 89, nr. 1, p. 107-122.

B. Visokavičienė. Monetary policy creates macroeconomic stability // Ekonomika. 2010, t. 89, nr. 3, p. 55-68.

A. Laužadytė. The effects of active labour market programmes on unemployment duration // Ekonomika. 2010, t. 89, nr. 1, p. 22-31.

B. Galinienė. Ekonomikos fakultetas XXI amžiuje // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas 1940-2010. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 105-143.

B. Galinienė. Ekonomikos fakulteto dekanės įžangos žodis // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas 1940-2010. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 7-8.

B. Barzdenytė. Ekonominės politikos katedra // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas 1940-2010. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 183-203.

S. Deveikytė, S. Deveikis. Environmental aspects for the property market in Lithuania - the increasing role of the valuer // Kraštovaizdžio architektūra - patirtis, tendencijos, perspektyvos : kraštovaizdžio architektūros forumo, vykusio Vilniuje, 2010 m. balandžio 9 d. mokslo darbai. Vilnius, 2010, p. 138-149.

B. Visokavičienė. Interventions by central banks in advanced economies // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : septintosios tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Nr. 1(7). Kaunas : Akademija, 2010, p. 245-250.

S. Deveikis. Kraštovaizdžio formavimas: pretenzija į ekonominę vertybės analizę // Kraštovaizdžio architektūra - patirtis, tendencijos, perspektyvos : kraštovaizdžio architektūros forumo, vykusio Vilniuje, 2010 m. balandžio 9 d. mokslo darbai. Vilnius, 2010, p. 110-118.

B. Visokavičienė. The role of the monetary policy during the global financial crisis (2008-2009) // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2010, nr. 6, p. 7-18.

Materials of conferences

A. Miškinis. FDI - what makes a host country attractive // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries : conference proceedings. Vilnius, 2010, p. 255-261.

B. Galinienė, J. Bumelytė. Innovative tool for financing urban development and its implications for housing // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries : conference proceedings. Vilnius, 2010, p. 54-60.

R. Stanikūnas, V. Žukauskas. Markets and givernment interventions // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries : conference proceedings. Vilnius, 2010, p. 324-332.

B. Visokavičienė. Monetary policy targets and macroeconomic implications // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries : conference proceedings. Vilnius, 2010, p. 354-359.

B. Visokavičienė. The impact of monetary policy actions for the macroeconomic stability // Business and management 2010 : the 6th international scientific conference, May 13-14, 2010, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. II. Vilnius, 2010, p. 746-751.

B. Galinienė. Problemy, neopredelennostj i deistvija na finansovom rynke v uslovijach krizisa // Brik: šag za šagom : meždunarodnja naučno-praktičeskaja konferencija, 14-15 maja 2009 goda, Sankt-Peterburrg. Sankt-Peterburg, 2010, p. 70-75.

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. B. Galinienė –

Prof. Dr. A. Miškinis –

Doc. R. Darulis –

Doc. R. Stanikūnas –

DEPARTMENT OF FINANCE

9 Saulėtekio, 2-508, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6142, fax. 236 6127
E-mail: meilute.jasiene@ef.vu.lt
 
Head – Prof. Dr. Meilutė Jasienė

STAFF

Professor: Dr. M. Jasienė.

Docents: Dr.E. Bikas, Dr. I. Čepienė, Dr. D. Poškaitė (part-time), Dr. J. Niaura (part-time).

Lecturers:
G. Bagotyrius (part-time),  N. Činčikas, Dr. D. Kuzmickas (part-time), L.Novickytė, B. Povilaitis (part-time), J. Staroselskaja (part-time),  D. Vaitulevičienė (part-time).

Doctoral students:
R. Bekeris, A. Laurinavičius, A. Laurinavičius, D. Saikevičius. 

RESEARCH INTERESTS

Money and capital markets interrelation and analysis of factors determining Lithuanian money and capital markets’ interrelation

Alternative investment funds in Lithuania

Banking consolidation process and impact on financial stability

Competitiveness of commercial banks and the influence of concentration

The reform of value-added tax in Lithuania

Financial analysis and its methods

Capital structure of Lithuanian companies pre and post crisis – theoretical aspects

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2010

Projects Supported by University Budget

Convergence Processes and their Influence on Lithuanian Financial Sector and Financial Market. Prof. M. Jasienė. 2007–2011.

One of the main issues of research in last year was the analysis of the problem of Lithuanian money and capital markets’ interrelation and its factors. The purpose of the present study was to assess whether capital and money markets develop in parallel, i.e., the development of one market creates the conditions favourable for the growth and development of the other, or the two markets perform as competitors.
At the most part of investigated countries the share index and the overnight interest rates have been developing in expressly opposite directions, i.e., the two markets, the capital and the money markets operated as fierce competitors. In Lithuania the correlation dependence of the share index and overnight interest rates was not established which makes the situation in Lithuania different from that in other, among them and in Eastern European, states. The correlation analysis carried out within the period under examination (1994-2008) showed that a number of factors, such as consumer price index, the gross domestic product, the gross public debt in ratio to the gross domestic product, foreign direct investment, unemployment level in most general cases affect the capital and money markets in different manner and thus produce a diversified effect upon the competitive environment.
Perspectives of alternative investment funds in Lithuania were examined.The recent years have seen a rapid development of alternative investment funds, namely hedge funds and private equity funds. Due to relatively low interest rates and excess liquidity in financial markets, these funds reached such a scale that they could influence real economies. Although the activities of the alternative investment funds may influence liquidity and effectiveness of the markets in a positive way, they cannot be valuated unequivocally, since they often have negative consequences.  
Market consolidation and financial sector stability studies have shown that concentrated financial intermediaries have a negative impact on the region (country, sector) financial stability. In the future countries and regions (EU) must find ways and means to smoothly manage the inevitable process of globalization under the supervision of future merger transactions in order to guarantee the efficiency and sustainability of the financial sector.
The research aims at analysing the competitiveness of commercial banks and investigating the influence of concentration and competitiveness in the banking market. The results reveal that there are two types of the competition between commercial banks: price and non-price.
The problems of value-added tax reform in Lithuania were discussed; results of its productivity and collection efficiency were established. The study showed that Lithuanian value-added tax system is considered as an exception on EU-wide level, as Lithuania became the first country in the EU, which totally refused for reduced value-added tax rates.
The research presents most important methods of financial analysis and possibilities of their practical application. Financial analysis allows fulfilling company’s financial assessment and enabling forecasts of its financial results.
The last research reviews some of the more celebrated theories of capital structure that have been applied to analyze leverage in the developed markets. The key objective is to determine what these theories predict in the case of Lithuania. The aim of the research was to advance the understanding of key factors determining leverage in Lithuanian companies. There were explicitly used the static trade off theory, the asymmetric information and agency problem approaches. The determination on the basis of theoretical analysis, the potentially influential factors that determine capital structures and financing decisions at the firm level is important in focusing future empirical research efforts as well as developing policies to optimize firm’s capacity to grow economic value.

MAIN PUBLICATIONS

Articles

L. Novickytė. Bankų konsolidacijos procesas ir įtaka finansų stabilumui // Mokslas - Lietuvos ateitis. 2010, t. 2, nr. 2 : Verslas XXI amžiuje, p. 62-68.

E. Bikas, A. Kavaliauskas. Lietuvos investuotojų elgsena finansų krizės metu // Verslas : teorija ir praktika / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. 2010, t. 11, nr. 4, p. 370-380.

M. Jasienė, A. Paškevičius. Lietuvos pinigų ir kapitalo rinkų tarpusavio sąveiką lemiančių veiksnių analizė // Verslas : teorija ir praktika. 2010, t. 11, nr. 2, p. 107-115.

I. Čepienė. Finansų katedra // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas 1940-2010. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 207-215.

G. Jarašius, M. Jasienė. Alternatyvaus investavimo fondai Lietuvoje // Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos : tęstinis priedas - sąsiuvinis. 2010, tęstinis priedas-sąsiuvinis, nr. 21, p. 2.

Materials of conferences

M. Jasienė, K. Jurgelionis. Capital structure of Lithuanian companies pre and post crisis - what the theory predicts // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries : conference proceedings. Vilnius, 2010, p. 94-100.

J. Staroselskaja. Competitiveness of commercial banks and the influence of concentration // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries : conference proceedings. Vilnius, 2010, p. 340-346.

E. Bikas, D. Saikevičius. The reform of value-added tax in Lithuania: productivity and collection efficiency // Business and management 2010 : the 6th international scientific conference, May 13-14, 2010, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. I. Vilnius, 2010, p. 15-21.

COOPERATION

The Bank of Lithuania

Ministry of Finance (Lithuania)

Commercial Bank DnB Nord (Lithuania)

European Association for Banking and Financial History (Frankfurt am Main, Germany)

Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania)

Wroclaw University of Economics (Poland)

Institute of Social-Economic Population Problems of Russian Academy of Sciences

Kirghiz University of Economics

DEPARTMENT OF MANAGEMENT

9 Saulėtekio, 2-706, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6134, fax. 236 6127
E-mail: albinas.marcinskas@ef.vu.lt

Head – Prof. Habil. Dr. Albinas Marčinskas

STAFF

Professors: Habil. Dr. G. Beržinskas, Dr. D. Diskienė, Dr. J. Ruževičius, Habil. Dr. E. Smilga.

Docents:
Dr. R. Česynienė, Dr. G. Drūteikienė, Dr. V. Gerikienė, Dr. V. Kulvinskienė, Dr. V. Tamaševičius, Dr. D. Serafinas, Dr. Ž. Grakauskas (part-time), Dr. A. Stankevičienė (part-time).

Lecturers:
Dr. R. Adomaitienė, Dr. G. Slatkevičienė (part-time).

Assistants:
 J. Seiliūtė (part-time), J. Mikulis (part-time), D. Klimas (part-time).

Doctoral students:
G. Binkauskas, N. Guseva, D. Klimas, J. Seiliūtė, R. Armonas, V. Diska, M. Veličkienė.

RESEARCH INTERESTS

Business management and administration

Audit of corporate management

Development of total quality assessment methodology and information base

Improvement of methodology for quality assessment of business and education performance

Quality management

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2010

Research of Company Leaders' Competences: the Comparative Analysis of Lithuania and Poland. Prof. A. Marčinskas. 2010–2011.

The aim was to name significant differences in leaders' competences considering cross-cultural distinctions; organizing the survey of company leaders, processing the data.
The concept and the structure of the monography have been formed by selecting and coordinating with data processing methodology of Wroclav University of Economics,.

Research of Quality Management and Business Social Environment. Prof.  J. Ruževičius. 2006–2010.

The purposeof the project is to develop quality management methodology in pursuance of Lithuanian economy’s faster integration into European and World economical area.

The main 2010 studies results of this project were published in about 30 scientific articles and in one monograph, and presented at 4 international conferences in Riga (Latvia), Vilnius (Lithuania), Cottbus (Germany) and Sudak (Ukraine).

1st targetStudies in the field of quality in higher education.
In 2010, performing the analysis of peculiarities of quality management implementation in university environment, concepts of Excellence model of European quality management foundation mostly relevant for improvement of study quality at the Lithuanian universities were summarized. The results of the studies were as follows: 
- In order to understand and meet the needs and expectations of the interested parties, universities should identify their interested parties and maintain a balanced response to their needs and expectations, translate identified needs and expectations into requirements, communicate the requirements throughout the organization, and focus on management improvement to ensure value for the identified interested parties.
- The way to assure quality of higher education should be changed. Typical sequence to achieve quality is: a) to identify all the needs of the customer, and b) to satisfy all expressed and intended needs and expectations of the customer. Authors propose the improved sequence for achieving quality based on genuine needs of customers, especially in higher education: a) to identify all the needs of the customer, b) to question and segregate genuine needs from those implied by mass media, and c) to satisfy only customer’s genuine needs.
- In the case of modern management science and education globalization universities’ values must include the range of demands of management, environmental and social responsibility. That is why it could be expedient for universities to form social responsibility and sustainable development strategies, introducing resources-saving culture and creating institutional environmental management system. These management values and systems are already introduced by some European universities, banks and other public sector organizations. Leading universities should become socially responsible organizations, giving examples of this activity to business companies and other public sector organizations.
- Despite the fact that there are only several settled and commonly approved models of quality management systems (QMS) for Higher Education Institutions (HEI‘s) in Europe, the opinion of stakeholders supports the immediate actions to implement QMS in HEI‘s. The main quality management principles (implementation and continuous improvement of QMS, total quality management principles etc.) in different standards, models and guidelines are and will remain unchanged.
- Drive for universities management effective improvement: modern leadership (right examples given by the leaders, open communication, promotion of mission, vision and values of the high education organization); distinctly defined objectives and criteria for evaluation of their efficiency achievement; permanent training and education; rewarding the best teachers (scientists, workers);  appropriate response to all irregularities; assuring good working conditions (co-employees worker relations, feeling of commitment, working space and equipment); active cooperation with stakeholders; taking part in business excellence projects; continuous reaching for excellencein all their activities.
The research results were presented in articles and orally at QMOD international conference in Cottbus (Germany), August 2010.
2nd targetSocially responsible activities concepts study and ISO 26000 and ISO 9004 models development. The key conclusions of the studyare as follows:
- the key change in the last decade – it became generally accepted that sustainable development should address not only environmental issues, but should seek equilibrium between the aspects of environment, social activity and economy.The organizations are being motivated to improve both social and environmental practices and the cooperation with the stakeholders voluntary by attempts of various international initiatives;
- in order to guaranty the durable partnership between the companies all around the world and the stakeholders concerned about the transparency of the businesses’ results, organizations consolidate into the global CSR networks, use various means to implement the concept of corporate social responsibility into the business practice: from abstractly declared to standardized worldwide. Direct and tight links between CRS and sustainable development are clearly visible. CSR tends to focus less on the company itself and more on its activities, its community and social engagement, as well as the environmental aspects. If CSR is to become widely accepted and less threatening alternative to corporate sustainability, CSR will become simply “corporate responsibility”.
- certification of socially responsible and sustainable business management systems is not only to gain competitive advantage showing the certificate, but also it is a tool to reveal strengths and weaknesses of the company. Unfortunately, Lithuanian organizations do not use EMAS systems as the tool of sustainable development yet;
- the comparative estimation of different countries’ corporate responsibility by absolute variable of a number of certified systems and tools is not informative enough. Therefore, for a more objective comparison, the author proposes a relative indicator: the number of certificates (QMS ISO 9001, EMS ISO 14001 or EMAS, eco-labelled products certificates etc.) per 1000 population of country. This indicator can be useful in comparing sustainable development efforts of different countries and regions. According to the author’s opinion, the number of employees at SA 8000 certified enterprises per 1000 population of a country is the most objective indicator of the country’s social responsible business level assessment. Therefore, this relative indicator can be recommended for international benchmarking of social responsible activities of different countries and regions;
- only an ecologically aware consumer will become a competent and demanding buyer, and will cause business representatives to act responsibly with respect to environmental and social issues. The implementation of eco-labelling in schools may be a valuable contribution to realise these claims. Amendments to laws on public procurement could contribute significantly to promote the development of “green markets”, the implementation of quality management schemes and eco-management systems in companies and thus support them in participating in public procurement.
Socially responsible business that adopts sustainable development concept, more and more often requires adequate policies and processes applied by partners of supply chains.
The research results were presented in articles and oraly at the two international conferences:      1) QMOD international conference in Cottbus (Germany), August 2010; 2) international conference at the Faculty of Economics, Vilnius University (September, 2010).
3rd target:   Personality’s quality and elevating ethics doctrine development.  2010 has been spent on the amendment and improvement of the principal treatise named Elevate Ethics: a Doctrine for Morality. The monograph “Elevate Ethics: a Doctrine for Morality” was prepared and edited.  The monograph deals with the complicated issues of fundamental ethics and its implication in various fields of human activity. There are several notable innovations and entirely new notions, for instance, aretonomy, elevatic, eupathy, ethicologue, aretothymic etc. One could find an ample chapter on stratification of society based on moral stages of human beings in the book. The problem of man’s quality has been elucidated in other chapters and three indices of this quality have been described. The more precise definitions of good, virtue, evil, and vice have been elaborated. These definitions helped create almost new kind of ethics, namely, the elevatic one. The other distinctive feature of the monograph is total orientation to personal development of the manager, the student and/or of rank and file reader. New ethical typology of persons has been offered in parallel with psychological and/or sociological typologies. Exemplary virtuous type of character has been prepared (named as elevatic) and carefully grounded. There are three notable features of this character, namely, responsibility, creativeness, and fortitude, however, overall orientation should be to superego, which consists of ideal and conscience.  The monograph “Elevate ethics: a doctrine for morality” eventually might be helpful in education of new generation for country, and presumedly will help improve the overall morale of the country. Yet there are such novelties in the monograph which may not be acceptable to everybody.   

MAIN PUBLICATIONS

Monographs

G. Beržinskas. Elevacinė etika : moralės doktrina auklėjimui, mokymui, saviugdai, studijoms, vadybai. Vilnius : [G. Beržinskas], 2010. 231 p. :.

G. Drūteikienė, A. Marčinskas. Universiteto įvaizdžio kaita : monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 320 p.

Articles

R. Armonas, G. Drūteikienė, A. Marčinskas. An Integrated Model of Growth Strategy in a Global Industry: Multilevel Approach // Transformations in business and economics. 2010, vol. 9, no. 1, p. 77-100.

A. Juškys, J. Ruževičius. Aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo motyvacija ir naudingumas: Vokietijos aukštųjų mokyklų patirties studija // Verslo ir teisės aktualijos. 2010, nr. 5, p. 52-69.

J. Ruževičius. Commodity science as a predecessor of quality management sciences // Ekonomika. 2010, t. 89, nr. 3, p. 85-104.

G. Drūteikienė. Dėstytojų įvaizdis ir jo įtaka studijų kokybei suvokti // Informacijos mokslai. 2010, t. 52, p. 68-83.

N. Guseva. Elektroninės komercijos kokybės kriterijų identifikavimas ir analizė // Verslas : teorija ir praktika. 2010, t. 11, Nr. 2, p. 96-106.

R. Zajarskas, J. Ruževičius. Evaluation of the effectiveness of the quality management system of the service enterprise // Ekonomika ir vadyba. 2010, nr 15, p. 857-864.

D. Bubnienė, J. Ruževičius. Kokybės valdymo sveikatos priežiūros institucijose ypatumai // Verslo ir teisės aktualijos. 2010, nr. 5, p. 17-35.

D. Klimas, J. Ruževičius. Methodological Aspects of Implementation of Business Process Outsourcing // Issues of business and law. 2010, vol. 2, p. 12-26.

V. Dubinas, E. Smilga. Paslaugų sektoriaus plėtros galimybės Lietuvoje // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. 2010, nr. 54, p. 38-52.

A. Marčinskas, B. Stukienė. Personalo valdymo pirminis auditas: esmė ir vykdymas // Verslo ir teisės aktualijos. 2010, nr. 5, p. 139-160.

O. Mackelo, G. Drūteikienė. The imageof a higher education institution, its structure and hierarchical level: the case of the Vilnius University Faculty of Economics // Ekonomika. 2010, t. 89, nr. 3, p. 105-121.

S. Buklytė, J. Ruževičius. Total quality management impact on Lithuanian companies' performance efficiency // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. 2010, nr. 55, p. 55-70.

D. Diskienė, A. Marčinskas, A. Stankevičienė. Vadybinės kompetencijos žinių visuomenės iššūkių kontekste // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2010, t. 53, p. 7-19.

R. Ruževičiūtė, J. Ruževičius. Vartotojiškos prekės ženklo vertės nustatymo modelis ir jo tobulinimas // Verslo ir teisės aktualijos / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. 2010, nr. 6, p. 57-75.

V. Gerikienė. Atlyginimas už darbą ir jo reguliavimo problemos Lietuvoje // Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos : Liber Amicorum et Collegarum Profesorei Genovaitei Dambrauskienei / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidykla, 2010, p. 207-230.

V. Gerikienė, R. Kugaudaitė. Darbo užmokesčio teorinių modelių taikymo problematika // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2010, nr. 6, p. 19-39.

D. Diskienė, J. Mackevičius. Įmonės vadovo vadybinės kompetencijos ir atsakomybė už apskaitos organizavimą // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : septintosios tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Nr. 1(7). Kaunas : Akademija, 2010, p. 55-60.

J. Ruževičius. Kokybės vadybos aprėpties plėtra. D. 1 // www.kvalitetas.lt/index.php. 2010, kovo 16 d. p. [1-4].

J. Ruževičius. Kokybės vadybos aprėpties plėtra. D. 2 // www.kvalitetas.lt/index.php. 2010, kovo 21 d. p. [1-4].

J. Ruževičius. Kokybės vadybos aprėpties plėtra. D. 3 // www.kvalitetas.lt/index.php. 2010, kovo 29 d. p. [1-5].

J. Ruževičius. Kokybės vadybos aprėpties plėtra. D. 4 // www.kvalitetas.lt/index.php. 2010, balandžio 5 d. p. [1-4].

J. Ruževičius. Kokybės vadybos magistrantūra // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas 1940-2010. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 288.

J. Ruževičius. Globalizarea si calitatea // Calitatea = Quality. 2010, no 1-2, p. 5-14.

J. Ruževičius. Studiu privind formarea unui business responsabil din punct de vedere social si promoter al dezvoltarii durabile. P. 1 // Calitatea = Quality. 2010, no 3, p. 37-42.

N. Guseva. Customer-acceptable variation of e-commerce quality characteristics // Journal of business management. 2010, no 3, p. 140-146.

J. Ruževičius. Globalizacija i vyzovy k upravleniju kačestvom: kačestvo žizni // Mienedžment kačestva. Kazachstan. 2010, no 1, s. 32-34.

J. Ruževičius. Globalizacija i vyzovy k upravleniju kačestvom: vseobščee upravlenije kačestvom // Mienedžment kačestva. Kazachstan. 2010, no 2, ń. 46-48.

J. Ruževičius. Integrirovannaja model kačestva // DQS Kazakhstan Bulletin. [Elektroninis irteklius]. 2010, no 1, p. [1-11].

D. Diskienė, A. Marčinskas, A. Stankevičienė. Leadership attitudes in Lithuanian business organizations: evidence and perspectives // International journal of leadership studies. 2010, vol. 5, iss. 3, p. 283-304.

J. Ruževičius. Mirovoje razvitije mienedžmenta kačestva // Keyfiyyat va mienecment. Kokybė ir vadyba) 2010, T. 2, c. 15-20.

J. Ruževičius. Mirovoje razvitije mienedžmenta kačestva // Standarty i kačestvo. 2010, no. 10, c. 98-100.

J. Ruževičius. Razvitije meždunarodnoj sistemy sertifikacii i sistem upravlenija kačestvom // DQS Kazakhstan Bulletin. [Elektroninis irteklius]. 2010, no 1, p. [1-5].

J. Ruževičius. Techničeskije barjery v meždunarodnoj torgovle v kontekste standartizacii i kačestva // Standarty i kačestvo. 2010, no. 11, c. 92-95.

D. Serafinas. Transformacija mienedžmenta kačestva v Litovskich organizacijach // Mienedžment kačestva. Kazachstan. 2010, no 4, ń. 40-44.

J. Ruževičius. Vseobščee upravlenije kačestvom (VUK) // DQS Kazakhstan Bulletin. [Elektroninis irteklius]. 2010, no 2, p. [1-8].

J. Ruževičius. Ekologičeskij sled kak novyj količestvennyj indikator ustojčivogo razvitija // Mienedžment kačestva. Almaty. 2010, no 5-6, p. 54-57.

Materials of conferences

D. Klimas, B. Jonaitytė. Development of the best practice business process management methodology // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries : conference proceedings. Vilnius, 2010, p. 121-129.

G. Drūteikienė. Expectations of newly admitted students and their changes during the course of studies: case of the Vilnius University // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries : conference proceedings. Vilnius, 2010, p. 47-53.

A. Stankevičienė, V. Diska. Leader in the strategic management system of organization // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries : conference proceedings. Vilnius, 2010, p. 333-339.

D. Diskienė, J. Seiliūtė. The benefits of integration of the social responsibility into the strategy of organization // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries : conference proceedings. Vilnius, 2010, p. 41-46.

J. Ruževičius, D. Serafinas. The study of the international system of social responsibility tools // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries : conference proceedings. Vilnius, 2010, p. 302-311.

N. Guseva. Triple approach to the e-commerce quality criteria // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries : conference proceedings. Vilnius, 2010, p. 73-80.

J. Ruževičius. Commodity science & quality management development // Facing the challenges of the future: excellence in business and commodity science : 17th IGWT symposium and 2010 international conference on commerce, 21st-25th September, 2010, Romania : proceedings. Vol. 1. Bucharest : Academy of economic studies, 2010, p. 284-293.

N. Guseva. E-Commerce Systems' Quality Criteria: Customer Approach // EBES 2010 Conference Proceedings [Elektroninis išteklius], May 26-28, 2010 Istanbul, Turkey. Istanbul, 2010, [7 p.].

J. Ruževičius. Globalization and new challenges to quality management // 13th QMOD conference on quality and service sciences : learnability, innovability and sustainability : proceedings, 31st August-1st September, 2010, Germany. Cottbus, 2010, p. [1-14].

G. Drūteikienė. Management of image of the Lithuanian banks // The 12th West Lake International conference on SMB, October 24-26, 2010, Hangzhou, China [Elektroninis optinis diskas] : proceedings. Hangzhou : Zhejiang University of Technology.

D. Serafinas. Quality management in higher education: case studies of Lithuanian HEIs // 13th QMOD conference on quality and service sciences : learnability, innovability and sustainability : proceedings, 31st August-1st September, 2010, Germany. Cottbus, 2010, p. [1-7].

COOPERATION

Institute of Public Administration (Lithuania)

Faculty of Communication, Vilnius University (Lithuania)

Faculty of Philosophy, Vilnius University (Lithuania)

Ministry of Economics (Lithuania)

Ministry of the Interior (Lithuania)

European Academy for Quality Sciences

European Universities Network for Total Quality Management (EUN.TQM, Brussels)

European Foundation of Quality Management (EFQM, Brussels)

International commodity science and technology association (IGWT – International Gesellshaft für Warenkunde und Technologies, Vienna (Austria)

Socially Responsible Business Global Compact Lithuanian Network

Lithuanian Standards Board (Lithuania)

Lithuanian Society of Commodity Science (Lithuania)

Lithuanian Society for Quality (Lithuania)

Lithuanian Business’ and Public Sectors Organizations

Institute of Public Administration (Lithuania)

Association of Educational Institutions for Rural Development

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. A. Marčinskas

Prof. E. Smilga –

Prof. J. Ruževičius

Dr.R. Adomaitienė

Dr. D. Serafinas –

Dr.G. Slatkevičienė

J.  Mikulis –

DEPARTMENT OF MARKETING

9 Saulėtekio, 2-817, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6146, fax. 236 6148,
E-mail: sigitas.urbonavicius@ef.vu.lt

Head – Prof. Dr. S. Urbonavičius

STAFF

Professors: Habil. Dr. V. Pranulis, Dr. S. Urbonavičius.

Docents:
Dr. V. Dikčius, Dr. A. Gaižutis, Dr. R. Časas, Dr. M. Gelbūda.

Lecturers:
Dr. J. Kurtinaitienė, Dr. I  Pikturnienė, Dr. M. Degutis, Dr. R. Ivanauskas,  Dr. I. Meidutė, Dr. E.Vaiginienė, L. Braškienė, A. Razma.

Doctoral students:
J. Gineikienė, E. Medekšienė, E. Šeimienė.

RESEARCH INTERESTS

Internationalization efforts of Lithuanian companies

Consumer perceptions and consumer behaviour in transition economies

Market and marketing orientation analysis

Specific topics

Market orientation, implementation of marketing theories and methods

International and cross-cultural marketing and export activities

Country-of-origin influences on purchasing behaviour

Specifics of marketing management and consumer behaviour in transition economies

Specifics of SME marketing

Marketing of forestry and timber industry products

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2010

Projects Supported by University Budget

Innovative Marketing in the Context of Global Business and Global Consumption. Prof. S. Urbonavicius. 2010–2015.

The study of the topic has just been started. The main research question in 2010 was related to economic downturn and its influence on the changes of consumption patterns in Lithuania. The results were presented at academic conferences and journal articles.

MAIN PUBLICATIONS

Textbooks, Manuals

I. Pikturnienė, J. Kurtinaitienė. Vartotojų elgsena: teorija ir praktika : vadovėlis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 319 p.

Articles

S. Urbonavičius, V. Dikčius, J. Gineikienė, M. Degutis. Country of Origin Effects in the Context of Transformations: Nostalgia, Ethnocentrism and Animosity // Transformations in business and economics. 2010, vol. 9, no. 1, p. 182-200.

S. Urbonavičius, I. Pikturnienė. Consumers in the face of economic crisis: evidence from two generations in Lithuania // Ekonomika ir vadyba. 2010, nr 15, p. 827-834.

S. Urbonavičius, I. Pikturnienė. Consumers in the face of economic crisis: evidence from two generations in Lithuania // Ekonomika ir vadyba. 2010, nr 15, p. 827-834.

M. Degutis, S. Urbonavičius, A. Gaižutis. Relation between life satisfaction and GDP in the European // Ekonomika. 2010, t. 89, nr. 1, p. 9-21.

V. Dikčius, G. Stankevičienė. Perception of country of brand origin and country of product manufacturing among lithuanians ande migrants from Lithuania // Organizations and markets in emerging economies. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2010, Vol. 1, no 2, p. 108-122.

S. Urbonavičius, V. Dikčius. Export barriers during the periods of growth and recession: the major factors and propositions // Argumenta oeconomica. Wroclaw : Wroclaw University of Economics. 2010, vol. 24, no. 1, p. 31-47.

Materials of conferences

E. Vaiginienė. European union textile and apparel sector reaction to global events // 3rd annual EuroMed conference of the EuroMed academy of business : conference readings book proceedings, November 4th-5th, 2010, Cyprus / Edited by : Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Rudi Kaufmann, Shlomo Tarba. Nicosia : EuroMed Press, 2010, p. 1485-1487.

S. Urbonavičius, J. Reardon, J. Gineikienė. The role of country animosity, ethnocentrism and nostalgia on consumer judgements in the context of transformations // Marketing theory challenges in emerging societies : EMAC regional conference : proceedings, Budapest, September 24-25, 2010 / edited by Andras Bauer, Irma Agardi. Budapest : Corvinus university of Budapest, 2010, p. 331-335.

COOPERATION

Kaunas University of Technology (Lithuania)

Tennessee State University (USA)

Copenhagen Business School (Denmark)

University of Illinois, Chicago (USA)

London School of Slavonic and East European Studies (UK)

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. S. Urbonavičius –

Prof. V. Pranulis –

Doc. A. Gaižutis –

Doc. M. Gelbūda -

Doc. R. Časas –

Dr. M. Degutis –

Dr. I. Pikturnienė -

 Dr. I. Meidutė -

Dr. E. Vaiginienė -

DEPARTMENT OF QUANTITATIVE METHODS AND MODELING

9 Saulėtekio, 2-811, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6277, fax. 236 6127
E-mail linas.cekanavicius@ef.vu.lt

Head – Prof. Dr. Linas Čekanavičius

STAFF

Professor: Dr. L. Čekanavičius.

Docents:
Dr. G. Kasnauskienė, Dr. V. Kėdaitis, Dr. V. Karpuškienė, Dr. R. Kropienė, Dr. J. Markelevičius (part-time), Dr. J. Martinavičius (part-time), Dr. T. Medaiskis (part-time), Dr. A. Misiūnas, Dr. O. Molienė, Dr. B. Pladis, Dr. R. Valkauskas.

Lecturers:
R. Bagdonas, A.Bartkus.

Assistants:
M. Mendelevičius, V. Čekanavičiūtė.

Doctoral students:
A. Anciūtė, T. Gudaitis, M. Mendelevičius, A. Proškutė, R. Rodzko, L. Dzidzevičiūtė, L. Krupavičius.

RESEARCH INTERESTS

National accounting and methodology of statistics

Econometric modeling and analysis of macroeconomic processes

Environmental economics and policy

Development of social security systems

Economic development in the Baltic region

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2010

Projects Supported by University Budget

Socio-Economic Impact of Globalization on the Small Open Economy:  Analysis and Modelling. Prof. L. Čekanavičius. 2008–2010.

Research was mainly, but not exclusively, concentrated on the analysis and evaluation of the notable changes in the socio-economic development patterns in the face of economic downturn. Inter alia, the impact of emigration upon the national labour market, the emerging new models of tax evasion, challenges to the state old-age pension schemes and their possible solutions, impact of economic downturn on the balance of payments of the new EU member states, parity conditions and agriculture support in Lithuania were analysed. Research work carried out in 2010 also covered a wide range of other topics, such as:  application of tradable discharge credits to wastewater management, feasibility study of social service provision by NGOs, application of statistical scoring models to the  modelling of companies,  origins of economic thought and quantitative methods in Lithuania etc.

Other Programmes, Projects

Organizing Training and Setting up Networks on the European  Co-ordination  of Social Security Systems, Project No VC/2007/0188, Training and Reporting on European Social Security (tress) Programme. www.tress-network.org. Project coordinator: Ghent university, Belgium. Doc. T. Medaiskis. 2008–2010.

Analytical Support on the Socio-economic Impact of Social Protection Reforms in the EU Member States and EFTA/EEA, Candidate and Pe-candidate Countries. VC/2007/110. Coordinator: Gesellschaft fur Versicherungswissenschaft und –Gestaltung E.V., Germany. Doc. T. Medaiskis. 2008–2010.

MAIN PUBLICATIONS

Textbooks, Manuals

G. Kasnauskienė. Statistika: verslo sprendimas : vadovėlis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 300 p.

S. Martišius, V. Kėdaitis. Statistika : statistinės analizės teorija ir metodai. D. 1 : antroji papildyta laida / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 408 p.

Articles

A. Baležentis, T. Baležentis, R. Valkauskas. Evaluating situation of Lithuania in the European Union: structural indicators and MULTIMOORA method // Technological and economic development of economy = Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas : Baltic journal on sustainability / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. 2010, vol. 16, no. 4, p. 578-602.

L. Čekanavičius. Application of tradable discharge credits to wastewarter management: a feasibility study // Ekonomika. 2010, t. 89, nr. 1, p. 80-90.

P. Misiūnas. Financial ratios of the country's enterprises in the face of economic growth and decline // Ekonomika. 2010, t. 89, nr. 1, p. 32-48.

J. Mackevičius, R. Valkauskas. Integruota įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų analizės metodika // Verslas : teorija ir praktika / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. 2010, t. 11, nr. 3, p. 213-221.

L. Dzidzevičiūtė. Statistical scoring model of Lithuanian companies // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2010, t. 89, nr. 4, p. 96-115.

L. Dzidzevičiūtė. Statistinių vertinimo balais modelių kūrimo ir taikymo ypatumai // Pinigų studijos. Vilnius : Lietuvos bankas. 2010, nr. 1, p. 35-54.

A. Anciūtė, R. Kropienė. The model of tax evasion, its coherence to the practical tax administration // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2010, t. 89, nr. 4, p. 49-65.

G. Kasnauskienė, R. Igoševa. The practice of using household surveys for estimating undeclared emigration // Ekonomika. 2010, t. 89, nr. 3, p. 122-137.

R. Valkauskas. Apskaitos specialistų gebėjimų ugdymas ir statistinių išvadų teorija // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2010, nr. 7, p. 113-120.

S. Martišius. Atsisveikinimas su ilgamečiais fakulteto darbuotojais // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas 1940-2010. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 102-104.

A. Kėdaitienė, V. Kėdaitis. Daugiamačių skalių taikymas rinkos tyrimuose: privalumai ir trūkumai // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 2010, nr. 49, p. 52-61, 83.

A. Bartkus. Efektyvus socialinio draudimo pensijų indeksavimas // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 2010, nr. 49, p. 34-39, 82.

R. Valkauskas. Ekonominė statistika profesinių kompetencijų ugdyme // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : septintosios tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Nr. 1(7). Kaunas : Akademija, 2010, p. 231-234.

S. Martišius. Fakulteto tyrimų prioritetinės kryptys ir kvalifikuotų kadrų rengimas // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas 1940-2010. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 89-95.

G. Kasnauskienė, T. Šiaudvytis. Gyventojų emigracijos poveikio darbo rinkai vertinimas // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 2010, nr. 49, p. 12-19, 81.

J. Mackevičius, R. Valkauskas. Įmonės trumpalaikio turto struktūros pokyčių analizės metodika // International Journal of Business: Innovations, Psychology and Economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2010, Vol. 1, No. 1, p. 141-152.

S. Martišius. Kelios mintys pradedant 1993-1994 mokslo metus // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas 1940-2010. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 96-101.

L. Čekanavičius. Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas 1940-2010. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 216-234.

J. Markelevičius, V. Lapėnienė. Lietuvos statistika minint Pasaulinę statistikos dieną // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 2010, nr. 49, p. 4-11, 81.

A. Anciūtė. Mokesčių mokėjimo tendencijos Lietuvoje 2008-2009 metais // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 2010, nr. 49, p. 40-46, 82.

O. Molienė, P. Misiūnas. Namų ūkių vartojimo ekonomikos augimo ir nuosmukio sąlygomis statistinis tyrimas // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 2010, nr. 49, p. 20-25, 81-82.

R. Kropienė, G. Jurgo. Oro temperatūros išvestinės priemonės: naudojimo galimybės Lietuvos ūkyje // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 2010, nr. 49, p. 62-68, 83.

S. Martišius. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas paskutiniame XX amžiaus dešimtmetyje // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas 1940-2010. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 79-88.

B. Pladis, A. Jasilionis. Žanas Batistas Kolberas (J.B.Colbert) - teoretikas ir praktikas // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 2010, nr. 49, p. 75-80, 84.

Materials of conferences

J. Martinavičius. Parity conditions and agriculture support in Lithuania // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries : conference proceedings. Vilnius, 2010, p. 242-247.

P. Misiūnas. Impact of the economic downturn on the balance of payments of the new EU member states // KSI Transaction on Knowledge Society. Sofia : Knowledge Society Institute. 2010, vol. 1 : III International Scentific Conference "Knowledge Society", September 2-4, 2010 Nesebar, Bulgaria, p. 41-46.

COOPERATION

Department of Statistics (Lithuania)

Bank of Lithuania

University of Latvia (Latvia)

University of Tartu (Estonia)

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. L. Čekanavičius –

Doc. G. Kasnauskienė –

Doc. J. Markelevičius –

Doc. T. Medaiskis –

DEPARTMENT OF THEORETICAL ECONOMICS

9 Saulėtekio, 2-511, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6147, fax. 236 6127
E-mail povilas.gylys@ef.vu.lt

Head - Prof. Habil. Dr. Povilas Gylys

STAFF

Docents: Dr. V. Gavelis, Dr. V. Giedraitis, Dr. D. Klimašauskienė, Dr. N. Minkevičienė, Dr. R. Paliulytė, Dr. A. Rastenienė.

Lecturers:
Dr. V. Kančys( part-time), V. Mačiekus, Dr. E. Ulvidienė.

Doctoral students:
V. Klyvienė, L. Urbšienė.

RESEARCH INTERESTS

Pecularities of Lithuanian economic policy

The political economy of the euro area: a holistic approach

Fighting cartels: economic theory and practice

Institutional flexibility in a time of economic crisis

Corruption and the economy

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2010

Projects Supported by University Budget

Private and Public Sectors in Lithuanian Economy, Their Interaction and Development.
Prof. P. Gylys. 2004–2010.

The problems of asymmetry of euro area enlargement were examined. The political economy and holistic approaches towards euro zone were explored. An inquiry of the hindrances to competition created by cartels was carried out. The problem of institutional flexibility during a time of economic crisis was investigated. The negative effects of corruption in the Lithuanian economy were analysed.

MAIN PUBLICATIONS

Articles

V. Gavelis. Korupcijos klasifikacija ekonominių santykių kontekste // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. 2010, nr. 1., p. 51-56.

M. Huttinger, V. Giedraitis. Ryanization: how one European airline exemplifies the "McDonaldization" model // Ekonomika. 2010, t. 89, nr. 1, p. 123-132.

R. Paliulytė. Stability policy during economic downturn: institutional and interventionalistic aspects // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2010, t. 89, nr. 4, p. 25-40.

P. Mačiekus. Ekonomikos fakulteto priešistorė // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas 1940-2010. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 9-11.

P. Mačiekus. Ekonomikos mokslų fakulteto įkūrimas ir veikla iki 1970 metų // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas 1940-2010. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 12-18.

P. Mačiekus. Teorinės ekonomikos katedra // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas 1940-2010. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 255-263.

V. Giedraitis, Š. Girdėnas, A. Rovas. Greenhouse emissions and economic recessions: Did industrial economies "stay cool" during the 1930s economic crisis? // Business and Economic Horizons. 2010, vol. 1, p. 46-50.

V. Giedraitis, Š. Girdenis, A. Rovas. Feeling the heat: financial crises and their impact on global climate changes // Perspectives of innovations, economics and business. 2010, vol. 4, no 1, p. 7-10.

R. Bučienė, E. Ulvidienė. Youth entreprenurship comtetence in rural sector // Przedsiębiorstwo, rynki i kultura w ukladzie transgranicznym. T. 1 / redakcja naukowa : Anna Iwacewicz-Orlowska, Kazimierz Meredyk, Dorota Sokolowska. Bialystok : Wyžsza szkola finansow i zarządzania w Bialystoku, 2010, p. 29-40.

Materials of conferences

D. Klimašauskienė, V. Giedraitis. Fighting cartels: economic theory and the effects of leniency policy // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries : conference proceedings. Vilnius, 2010, p. 130-135.

R. Paliulytė. Institutional and programme flexibility during economic hardship // The global challenges for economic theory and practice in Central and Eastern European countries : conference proceedings. Vilnius, 2010, p. 273-279.

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. P. Gylys

Dr. R. Rastenienė

Dr. V. Giedraitis