Knygotyra

El. paštas:

Seniausia Lietuvos aukštoji mokykla – Vilniaus universitetas – leidžia jau beveik penkis dešimtmečius gyvuojančius tęstinius mokslo darbus „Knygotyra“. Jie susiformavo iš įvairių bibliotekų ir mokslo įstaigų nesistemingai skelbtų straipsnių rinkinių ir palaipsniui suvienijo knygos ir bibliotekų istorikų, rašto ir spaudos paveldo, bibliografijos ir bibliotekininkystės problemų tyrėjų interesus ir jėgas. Pirmasis darbų tomas išėjo 1961 m. pavadinimu „Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai“, dabartiniu pradėtas leisti nuo 1970 m. Šiandien „Knygotyra“ yra pasiekusi brandos ir pripažinimo. Ją redaguoja tarptautinis redaktorių kolektyvas, sudarytas iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Suomijos, Vokietijos ir Lietuvos mokslininkų, siekiančių leidinį priartinti prie pasaulinio lygio. Suprantama, pati sudėtingiausia ir atsakingiausia užduotis tenka redaktorių kolegijos nariams iš Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto.
Leidinys daugiasluoksnės struktūros: aprėpia knygos istoriografiją, šaltiniotyrą, knygotyros teoriją ir metodologiją plačiąja prasme, knygos meną, bibliografiją, kai kuriuos tarpdisciplininius dalykus, fiksuoja mokslo ir studijų kroniką, mokslo mokyklų ir mokslininkų ryšius. Jo tyrimo objektas yra ir modernioji skaitmeninė knyga. Ilgametės leidimo tradicijos, žinomų autorių kvalifikacija ir gvildenamų klausimų aktualumas pelnė „Knygotyrai“ tarptautinį pripažinimą – ji komplektuojama 20 Amerikos, Azijos ir Europos šalių, be to, individualiai siunčiama žymiausiems šios srities užsienio mokslininkams.
Įvertinimo susilaukta šalyje ir užsienyje: ,,Knygotyra“ yra referuojama penkiose tarptautinėse duomenų bazėse:

Book History Online (BHO)
http://www.kb.nl/bho/

Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org/doaj?func=byTitle&hybrid=&query=K

EBSCO Electronic Journals Service
http://ejournals.ebsco.com/Login.asp?Researcher=1

Library and Information Science Abstracts (LISA)
http://www.csa.com/factsheets/lisa-set-c.php

Modern Language Association Directory of Periodicals
http://www.mla.org